Konya Kilistra Antik Kenti10/03/2016
Konya Kilistra Antik Kenti
Kilistra Antik Kentinde, Roma çağı ve Hellenistik döneminde yerleşimin başladığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar esnasında, doğu Şırahane kısmında eşik taşı olarak bulunmuş olan, Roma devrine ait bir devşirme mezarı yazıtında, Kilistra isminin geçmiş olduğu görülmüştür. Kilistra, Bizans döneminde yoğun bir halde Kapadokyaya benzeyen kaya oyuğu yerleşmelerine ev sahipliği yapmıştır. İncil de bahsedilen ve aziz Paulosun seyahat ettiği zamanlarda uğramış olduğu, Anadolu kentleri ile Kral Yolu üzerinde yer almaktadır.

Kilistra Antik Kentinde, Roma çağı ve Hellenistik döneminde yerleşimin başladığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalar esnasında, doğu Şırahane kısmında eşik taşı olarak bulunmuş olan, Roma devrine ait bir devşirme mezarı yazıtında, Kilistra isminin geçmiş olduğu görülmüştür. Kilistra, Bizans döneminde yoğun bir halde Kapadokyaya benzeyen kaya oyuğu yerleşmelerine ev sahipliği yapmıştır. İncil de bahsedilen ve aziz Paulosun seyahat ettiği zamanlarda uğramış olduğu, Anadolu kentleri ile Kral Yolu üzerinde yer almaktadır.

Özellik ile arkeolojik çalışmalar esnasında, temizlik yapılan Sümbül Kilisesinin yer aldığı alana, yöre halkı tarafından Paulönü denilmesi, aziz Paulosun isminin yaşatıldığının bir kanıtıdır. Roma döneminde Hrıstiyanlığı seçmiş Lystra halkının, putperest kitleler ile yağmacıların yoğun baskı ve saldırılarına dayanamamaları üzerine, çevrelerinde yer alan gizlenmeye elverişli yer seçimlerinde, Kilistra önemli bir alan olmuştur. Göktürk köyünün halen yaşamakta olan halkı, Kilistra Antik Kentinin üzerine yerleşmiş durumdadır. Bizans döneminde yaşayan halkın, Anadoluya gelmiş olan Türkler ile birlikte bu bölgede yaşadıkları, bazı bulgular sayesinde anlaşılmaktadır.

Kilistra Kenti, doğal kaya oluşumuna göre beş ayrı alanda kurulmuş bulunmaktadır. Kayaların oyularak yerleşim alanlarının oluşturulduğu Kilistrada, saklanmak ve gizlilik esas alınmıştır. Karşıdan bakıldığı anda kaya gibi gözüken bu yerleşme alanlarının iç bölgeleri, geniş bir şekilde oyulmuş ve içeride sağlanan havalandırma ile aydınlatma gizlenmiştir. Mimaride; sosyal amaçlı yapılara, dini yapılara güvenlik ve savunma amaçlı yapılara rastlanmaktadır. Volkanik tüf kayalarınca oluşan peribacalarına benzeyen Kilistra, köyün yer almakta olduğu vadi boyunca süregelmektedir. Özellik ile yukarıdan bakıldığında, vadi bir taş ormana benzemektedir. Genel anlamda karakteristik bitki örtüsü ile kaplı Kiilistrada, yeşilin her tonunun dört mevsim boyunca görülmesi mümkündür.